DE

ES

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız 

Şirketimizin temel İnsan Kaynakları politikası, çalışan ihyacını doğru metotlarla belirleyerek din, dil, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmadan çağdaş ve etik ölçütlere göre eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. Amacımız, işletmenin geleceğe yapacağı yatırımlarını mutlu çalışan, sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleriyle pekiştirip sağlam adımlar atmaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi olarak, çalışanların performanslarını artırıcı faaliyetlerde bulunmak, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek, bireysel ve takım hedeflerine uygun en etkin bir oluşum hazırlamaktır.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda;

 • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini ön planda tutmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenleyerek gerekli önlemleri almak,
 • Kişisel Verilerin Korunması konusunda önlemler almak,
 • Çalışanlarımızın kariyer fırsatlarına yön vermek,
 • Çalışanlarımızın görüş ve istekleri alınarak memnuniyet-aidiyet seviyesini yukarıya çıkarmak,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Motivasyon ve etkinlik faaliyetlerinde bulunarak çalışan memnuniyetini korumak,
 • Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Toplam Kalite Yönetimini uçta uca uygulamak,
 • Adil ve güvenilir ücret politikası ile refah düzenini korumak.

 

Kalite Belgelerimiz 

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

İşe Alım Süreci 

 • Kariyer portallarına verilen ilanlara başvuran adaylarımız için özgeçmişleri ön inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;
 • Pozisyona uygun adaylar belirlenir ve iş görüşmesine davet edilmek (online veya yüz yüze) telefonla aranarak iletişim kurulur.
 • Görüşmeye katılım sağlayan adaylarla ilk görüşme İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılır.
 • İlk görüşmesi tamamlanan ve aranan kriterleri taşıyan adaylarla ilgili departman yöneticisi görüşmesi sağlanır. Başarılı olan adaylarımız üst yönetim ile son görüşmeyi yaparak süreci tamamlanır.
 • Tüm görüşmeleri olumlu sonuçlanan adaylarımıza referans araştırmaları yapılır.
 • İşe alımına karar verilen ve sözlü olarak anlaşma sağlanan adaya, İnsan Kaynakları Birimi tarafından imzalanan İş Teklif Formu mail yoluyla onayı alınır.
 • İş Teklif Mektubunun da imzalanmasından sonra, adayın işe başlaması gereken tarih adayla birlikte belirlenir ve adaya işe girişte işyerine vermesi ve özlük dosyasında bulunması gereken evrakların listesi verilerek hazırlaması istenir.
 • İş başı yapan adaylarla ilgili Genel Oryantasyon Eğitimi yapılarak eğitim sonunda ilgili departman yöneticisine yönlendirilir.

Ailemize Katılın...

Başvurunuzu insan kaynakları CV veri tabanımıza eklememiz için aşağıdaki formu doldurun.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında, başvuru formu ve politika ile ilgili bilgilendirme dokümanlarına erişmek için tıklayınız.
×